Over dit project

In het Woordenboek van Overijssel kunt u de woordenschat van de taal van Overijssel opzoeken. Het bevat woordmateriaal uit ruim 80 grotere en kleinere plaatsen in Overijssel en het aangrenzende Duitse gebied. Klik hier voor een volledige lijst van plaatsen.

Geschiedenis

Het Woordenboek van Overijssel is aan het eind van de vorige eeuw gestart als Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD). Het project was een initiatief van de Stichting GrensOverschrijdende Streektalen (GOS). In de Stichting GOS participeerden de IJsselacademie in Kampen, het Van Deinse Instituut in Enschede (sinds 2008: Twentse Welle), het Staring Instituut in Doetinchem (sinds 2011: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) en het Landeskündliches Institut Westmünsterland in Vreden (Dld.).

Vanaf 2014 is door de IJsselacademie, TwentseWelle en het Historisch Centrum Overijssel aan het Woordenboek van Overijssel gewerkt in het kader van het Provinciale programma Streektaal en streekcultuur.

Het WOD heeft als doel het verzamelen en beschrijven van de woordenschat van de provincie Overijssel en het aangrenzende Duitstalige gebied. Het WOD is opgezet als een thematisch woordenboek. De woordenschat van het Overijssels wordt in dit woordenboek niet alfabetisch, maar naar thema gepresenteerd. Thema's die in het WOD worden behandeld zijn bijvoorbeeld 'het huis', 'de mens' en 'de samenleving'. Het WOD sluit daarmee in werkwijze aan bij andere grootschalige streektaalwoordenboeken zoals het Woordenboek van de Gelderse Dialecten (WGD) en het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD).

De gegevens voor het woordenboek werden in de afgelopen jaren (1998 tot en met 2007) verzameld met behulp van vragenlijsten. Die vragenlijsten werden ingevuld door honderden streektaalsprekers uit een groot aantal plaatsen in Overijssel, die op vrijwillige basis meewerkten aan het project. De verzamelde gegevens worden op de IJsselacademie in Kampen, eveneens door vrijwilligers, ingevoerd in een database die ook de basis vormt voor het Woordenboek van Overijssel.

Van het WOD verschenen vanaf 2000 zeven afleveringen met de Overijsselse woordenschat rond thema's als 'het huis', 'het weer' en 'spel en vermaak'. Ze zijn uitgegeven door de IJsselacademie, en zijn nu beschikbaar via de website www.detaalvanoverijssel.nl. Klik hier om de verschillende afleveringen te bekijken.

Sinds 2010 verschijnen er geen gedrukte afleveringen meer van het WOD. Vanaf dat jaar is er gewerkt aan een elektronische versie van het Woordenboek van Overijssel. In 2016 is de database geschikt gemaakt om in te zoeken, maar lang niet alle antwoorden zijn nog goedgekeurd. Er moet in veel gevallen nog iets gedaan worden aan de spelling van de woorden, en het redigeren van de gegevens in de toelichtende tekst. Daar werken we uiteraard voortdurend aan verder.

Heeft u vragen of opmerkingen over het Woordenboek van Overijssel, stuur dan een e-mail naar de projectleider van het woordenboek: phbloemhoff@ijsselacademie.nl